>

Szakterületeink

Jogi specializáció

Projektjeink közül néhány:
Céges iratok hiteles fordítása, EU- és versenyjogi munkák, peres ügyek, compliance dokumentumok, törvényfordítások, egyesülés és felvásárlás végigkísérése, szabadalmi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos feladatok.

Jogi végzettségű, illetve a jogi szakterminológiában jártas szakfordítókkal végeztetjük a munkákat.

A dokumentumok bizalmas kezelése alapvető. Fordítóinkkal titoktartási szerződésünk van, amit szükség esetén, az Ügyfél kérésére kiegészítünk

Pénzügyi specializáció

Projektjeink közül néhány:
Kereskedelmi bankok teljeskörű kiszolgálása, banki informatika, hitelminősítés, éves jelentés, mérleg, eredménykimutatás, riport, átvilágítás, compliance, cash flow, ingatlanértékelés, stb…

Talán a pénzügyi szektort nevezhetjük a leginkább nemzetközinek, mivel a legtöbb pénzügyi szolgáltató aktív a globális piacon. Ügyfeleink között bankok, biztosítási intézetek, lízing cégek, könyvvizsgáló és könyvelő irodák, a gazdasági élet szabályozásában résztvevő intézetek is vannak.

A speciális és országonként, üzleti megoldásokként változó pénzügyi szakterminológia követése folyamatos munkát igényel.

Műszaki specializáció

Legnagyobb gyakorlatunk a haszon- és vasúti jármű rendszerek, valamint ezek informatikai hátterét nyújtó IT megoldások területés van. Gépkönyv, műszaki leírás, terv, használati utasítás, műszaki publikáció, termékkatalógus, tender, ajánlat, adatbázis - mindez képesített mérnök szakfordítók munkáját igényli, kellő projekttámogatással. Mi ezt biztosítjuk.

Biztosítási specializáció

Aki a biztosítási szektorban nyújt szolgáltatást, annak hitelesnek kell lennie. Azokból lesznek az ügyfelei és azokat tudja megtartani, akik bíznak abban, hogy szükséghelyzetben megbízhatóan teljesíteni fog. Mind az üzleti, mind az ügyféllel való kommunikációban a biztosítási szakterminológia pontosságán túlmenően az is fontos, hogy a célnyelven is megjelenjenek ugyanazok az árnyalatok.

PR & marketing specializáció

A Krisztíz Fordítóiroda a marketingszakma hátterét jelentő piackutatásoktól, piacelemzésektől, a célcsoportot kutató és mérő eljárásoktól egészen a már művészeti kategóriába eső kreatívokig a szerző szándékát értő és azt átadni tudó, a célnyelvet anyanyelvi szinten ismerő szakfordítóit bízza meg a feladatokkal. A központilag megálmodott marketinganyagok lokalizációja, prezentációk, bemutatkozó anyagok, honlapok, sajtóközlemények és hirlevelek csak néhány példa azokra a munkákra, amelyeket a marketing precizitást és kreativitást egyszerre igénylő speciális területén végeztünk.

Építészet, épületüzemeltetés

Szakfordítóink gyakorlata a tervezési, a kivitelezéssel kapcsolatos szövegeken túl a következő speciális területeken is biztos és naprakész: épületgépészet, tűzvédelem, ingatlan-értékbecslés.

© 2009 Krisztiz Fordító Iroda - Minden jog fenntartva